KHÁCH CÓ THỂ THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG HOẶC CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC CHO SHOP